Tử cung co hồi kém là hiện tượng mà tử cung không co chặt lại thành khối an toàn như bình thường. Vậy phải khắc phục tình trạng tử cung co hồi kém này như thế nào? Hãy dành 5 phút...